Beleid Veiligheid & Gezondheid

29th dec 2017

Calimero’s Nest heeft haar beleid Veiligheid en gezondheid aangepast aan de normen van het IKK per 1 januari 2018.

In het beleid worden grote risico’s onderkent en zijn hierop maatregelen getroffen. Ook wordt bechreven hoe de kinderen geleerd wordt met kleine risico’s om te gaan. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak is ontwikkeld tezamen met onze PM’s.

Het beleid en plan van aanpak wordt actueel gehouden door periodieke evaluaties met de PM’s en na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid en de R.I.E.’s ( Risico Inventarisatie en Evaluatie) is in te zien in de groene map gelegen in de entree van de groepsruimte.

Veiligheid

Achterwacht:                                                                                                                                            In geval van nood op de groep moet er binnen 15 minuten een achterwacht ter plekke zijn. De directie fungeert als achterwacht. Is de directie niet in staat als achterwacht te fungeren, dan neemt in overleg één van de PM’s die op dat moment niet op haar groep staat, hun taak over.

Wet Continue Screening:                                                                                                                         Vanaf 1 maart 2013 worden alle vaste medewerkers continu gescreend op strafbare feiten. Per 1 maart 2018 wordt dit uitgebreid naar alle personen in de kinderopvang die een VOG ( verklaring omtrent het gedrag). Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het personenregister Kinderopvang.

Kinder ehbo                                                                                                                                               Op ons kdv doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt ten gevolge van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor ehbo noodzakelijk is. Op onze locatie zijn alle PM’s (ook oproepkrachten) kindererbo gecertificeerd.

Gezondheid

Een gezond binnenklimaat:                                                                                                                     Er vertoeven dagelijks veel mensen in de leefruimte van Calimero’s Nest. Het is daarom erg belangrijk dat hier een gezond binnenklimaat heerst. Hiervoor hanteert Calimero’s Nest een gezondheidsbeleid. De volgende opgestelde regels worden dagelijks uitgevoerd:

  • De ruimtes worden voldoende geventileerd op de dag en in de nacht als voorbereiding op de dag, dankzij het openen van de ramen.
  • Het hanteren van een aangename gezonde temperatuur tussen de 18 en 20 graden.
  • Een schone ruimte waar stof zoveel mogelijk vermeden moet worden door te werken volgens het  gezondheidsbeleid ( zie groene boek entree).                                                                            

Eten en Drinken:                                                                                                                                       Uw kind krijgt over de dag verdeeld verdeel en gevarieerd eten. Naast de hoofdmaaltijd om 11:30 uur, zijn er twee pauzes waarin een kleiner hapje wordt gegeten.  De basis van de hoofdmaaltijd is licht tarwebrood, maar wij zorgen voor genoeg variatie, af en toe bieden wij b.v. soep, pasta, gebakken of gekookt ei, tosti’s etc. aan. Bij hoofdmaaltijd wordt melk gedronken.

Bij het bereiden van de maaltijden wordt per kind rekening gehouden met eventuele geloofsovertuigingen en/of allergische reacties.

Het kinderdagverblijd Calimero’s Nest hanteert een gezond zoet beleid. Dit betekent dat wij alert zijn om uw kind niet te veel zoet aan te bieden.

In overleg met de ouder(s) is er voor de baby’s een individueel eetschema.

Slapen:                                                                                                                                                       De kinderen hebben per leeftijdsgroep een eigen slaapritme. De baby’s hebben per kind een eigen slaapritme, terwijl de dreumesen vaak nog 2x per dag slapen. In overleg met de ouders gaan wij met het kind over tot 1x slapen per dag. Dit gebeurd na het middageten en het tandenpoetsen.

Als de kinderen niet meer slapen, b.v. omdat zij bijna 4 jaar zijn, dan rusten zij en kunnen zij b.v. lezen of puzzelen.

 

Voor meer info, kunt u gerust het veiligheids en gezondheidsbeleid op de locatie lezen.

 

              

 

 

 

 

Comments are closed.