Onze visie

Op ons kinderdagverblijf vangen we kinderen op van  nul tot vier jaar. Dat doen we in een verticale groep van 12 maximaal kinderen.

Pedagogische visie
Onze organisatie gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en dat er bewust aandacht moet worden geschonken aan de eigenwaarde van het kind. De ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind staan hierin centraal. Verder geven we veel aandacht aan het samenspelen en samenleven.

Doelstelling dagopvang
Op de groep scheppen we voorwaarde waarbinnen de kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontspannen en zich prettig voelen. En dat is de basis voor hun verdere ontwikkeling. Deze doelstelling willen we realiseren door in de begeleiding te streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van elk kind.  De opvoeding thuis heeft grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Door een goede begeleiding, bieden de pedagogisch medewerkers zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s) zekerheid en vertrouwen. Samenspraak vinden wij daarom van groot belang, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening.

De essentiële pedagogische beleidspunten worden met ouder(s)/ verzorger(s) besproken tijdens het intakegesprek, zie het hoofdstuk communicatie.