Medische beleid

Zieke kinderen en ongelukjes
Net als thuis, kunnen kinderen ook op Calimero’s Nest ziek worden of zich bezeren. Hierover hebben we aantal afspraken gemaakt.

Kinderen ophalen wanneer ze ziek zijn
Wanneer kinderen alleen verkouden zijn of zich niet zo lekker voelen, kunnen zij in principe gewoon naar het kinderdagverblijf komen. Maar als het kind echt ziek is, koorts heeft of zich ellendig voelt kan een medewerker op de groep niet de zorg geven die het kind nodig heeft. Ook wanneer kinderen een kinderziekte hebben welke besmettelijk is, kunnen kinderen niet gebracht worden om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De richtlijnen van de GGD worden hierin gevolgd. Wanneer een kind tijdens de dag erg ziek wordt bellen we u om te overleggen wat de beste oplossing is. Als uw kind naar ons idee opgehaald moet worden, verwachten wij dat u hier gehoor aan geeft. PM-ers hebben van elk kind een ingevulde kindkaart met telefoonnummers. U dient er zelf voor te zorgen dat dit bestand up to date blijft.

Vaccinaties
In Nederland worden de kinderen routinematig gevaccineerd tegen de ernstige (kinder)ziekten. De resterende kinderziekten kunnen ook voorkomen op Calimero’s Nest, net zoals in een gezin. Er worden geen speciale maatregelen genomen om dit te voorkomen, in de regel verlopen kinderziekten milder en hebben de kinderen er op jonge leeftijd minder last van.

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen nodig heeft, kan dit in goed overleg door de PM-er worden toegediend. U blijft echter zelf verantwoordelijk. Wij zullen u in dit geval vragen een “verklaring medicijngebruik” in te vullen. We geven kinderen geen paracetamol omdat er dan geen goede inschatting gemaakt kan worden hoe het werkelijk met een kind gaat.

Het verlenen van eerste hulp
Op Calimero’s Nest hebben voldoende medewerkers kennis van bedrijfshulpverlening en kinder EHBO. PM-ers informeren ouders bij grotere ongelukken direct.

Handelen bij ongelukken
Als er een ongeluk gebeurd is, wordt er zo snel mogelijk medische hulp ingeroepen. Dit kan betekenen dat iemand van het personeel naar de eerste hulp rijdt, dat er een ambulance gebeld wordt of dat ouders gevraagd wordt het kind op te halen en langs te gaan bij de eerste hulp of de huisarts. De ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de situatie. Bij een ernstig ongeval wordt direct de ambulance gebeld. Zodra medische hulp onderweg is worden de ouders op de hoogte gebracht.

Hoofdluis
Vanwege besmettingsgevaar voor de andere kinderen is het niet toegestaan dat kinderen met hoofdluis naar het kinderdagverblijf worden gebracht. Wij rekenen erop dat u de PM-ers informeert wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert. PM-ers kunnen dan alert zijn op hoofdluis bij andere kinderen en de groepsruimte zorgvuldig schoon maken. Wanneer het, na behandeling, zeker is dat de hoofdluis volledig verdwenen is, kan het kind weer komen. Als tijdens aanwezigheid op het kinderdagverblijf hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, worden ouders gebeld met het verzoek het kind direct op te komen halen.