Oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders van Calimero’s Nest waar de oudercommissie aan verbonden is, door mee te praten over het beleid van het kinderdagverblijf. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de manager.

In de Wet Kinderopvang staat dat cliëntraden – en in dit geval dus de oudercommissie – het recht hebben om advies uit te brengen over bepaalde onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen of wijzigen van het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf, of aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op het kindercentrum. Het adviesrecht houdt ook in dat de clustermanager geen besluit over deze onderwerpen kan nemen zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen. Als de clustermanager een beslissing wil nemen die niet in overeenstemming is met het advies van de oudercommissie, kan dit alleen na schriftelijke uitleg met opgave van de redenen.

Om als oudercommissie mee te kunnen denken, bestaat er ook een wettelijke informatieplicht. De manager moet de oudercommissie tijdig voorzien van alle benodigde informatie om een goed advies te kunnen geven. Verder wordt er samen met de manager gesproken over de zaken die goed gaan en over de zaken die beter kunnen. Het doel is om samen een oplossing te vinden die in het voordeel is van zowel ouders, kinderen als personeel.

Daarnaast zijn enthousiaste ouders een belangrijke ondersteuning van het personeel. De oudercommissie zet zich bijvoorbeeld in voor de ‘extra’ zaken, zoals de kerstviering of andere festiviteiten.

De volgende mensen zitten nu in deze commissie: Farah en Zahia.

! We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe OC-leden.