Pedagogisch beleid

Het bieden van veiligheid en geborgenheid: 
Wij laten kinderen merken dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden. Wij stellen de individuele behoeften van de kinderen centraal, waarbij we tegelijkertijd als groep een eenheid vormen waarbinnen het kind zich geborgen voelt.

Recht doen aan de eigenheid van ieder kind en de zelfstandigheid bevorderen:
Afhankelijk van aanleg, temperament, leeftijd en ontwikkeling, heeft elk kind zijn of haar eigen mogelijkheden en behoeften. Wij houden hier rekening mee en spreken het  kind aan op wat het kan. Wij laten het kind in zijn waarde, hierdoor wordt het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd.

Stimuleren van sociaal gedrag en sociaal gevoel:
Kunnen omgaan met anderen vinden wij een belangrijke eigenschap. Openstaan voor anderen, kunnen geven en nemen, hoort hierbij.

Leren omgaan met emoties:
Wij helpen kinderen te zoeken naar manieren waarop zij kunnen omgaan met hun emoties en deze kunnen uiten en verwerken. Emoties als boosheid, verdriet, verlegenheid en blijdschap horen bij het leven. Wij nemen de gevoelens van kinderen serieus.

Overdragen normen en waarden: 

Eerlijkheid, respect voor elkaar en een ieder in zijn waarde laten, vertrouwen, weerbaarheid en je eigen mening vormen en hiervoor uit kunnen en durven komen, staan bij ons hoog in het vaandel.

Grenzen stellen, straffen en belonen:
Wij zijn duidelijk, consequent en leggen uit welke grenzen we stellen en waarom. Hierbij houden wij rekening met de leeftijd en het karakter van het kind.

Het gedetailleerde plan is ter inzage beschikbaar. Heeft u daarover vragen, dan kunt u deze stellen aan onze groepsleidsters of aan N. Rahmuni, tel. 023 – 576 86 00 of info@calimerosnest.nl.