Hygiëne

Bij Calimero’s Nest wordt de normaal gangbare huishoudelijke hygiëne gehandhaafd.

Schoenen & sloffen
Omdat er op de dagopvang kleine kinderen op de grond kruipen en spelen, doen de kinderen hun schoenen uit (liefst sloffen aan) en de volwassenen die binnen komen overschoenen aan.

Schoonmaak
De PM-ers houden dagelijks de ruimte schoon. Daarnaast heeft Calimero’s Nest huishoudelijk medewerkers in dienst. Zij dragen er zorg voor dat op alle groepen regelmatig alles grondig gereinigd wordt.

Persoonlijke hygiëne
Op Calimero’s Nest letten we op de persoonlijke hygiëne van de kinderen. Als de kinderen nog heel klein zijn, is de PM-er daarvoor verantwoordelijk. Alle afspraken omtrent hygiëne zijn vastgelegd in een protocol.

Risico inventarisatie
Jaarlijks wordt op elke vestiging, door de organisatie, een inventarisatie gezondheid gemaakt. We gaan dan na welke mogelijke gevaren er voor een kind in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk te maken. We leggen deze inventarisatie naast ons protocol hygiëne en veiligheid en kijken of alle afspraken nog steeds uitgevoerd worden.

Calimero’s Nest heeft een facilitaire dienst die op ons verzoek extra aandacht kan besteden aan hygiëne. Ouders kunnen natuurlijk middels de oudercommissie advies uitbrengen over ons beleid.