Klachtenregeling

Waar kunt u uw klacht neerleggen?
PM-ers bespreken alleen klachten met ouders die over het functioneren van de PM-er zelf gaan. Opmerkingen over het beleid of de organisatie horen thuis op het niveau van het management of de directie. Wanneer de klacht over organisatorische zaken gaat, verwijzen de PM-ers ouders door naar de leidinggevende van de vestiging. PM-ers worden hier niet mee belast omdat dit niet tot hun takenpakket behoort en zij hier vanuit hun functie ook geen oplossing voor kunnen aandragen. Als de klacht wel over het functioneren van de PM-er gaat, bijvoorbeeld de manier waarop de PM-er de kinderen verzorgt of met de kinderen omgaat, kunnen PM-ers in overleg met de ouder besluiten samen naar een oplossing te zoeken of één van de leidinggevenden vragen als tussenpersoon te bemiddelen. Wanneer de PM-ers en de ouders besluiten samen naar een oplossing te zoeken wordt de leidinggevende hierover wel altijd geïnformeerd.

Dit is belangrijk omdat het in een later stadium alsnog nodig kan zijn dat een leidinggevende bemiddelt of omdat de klacht mogelijk gevolgen kan hebben voor het beleid van het kinderdagverblijf. Op Calimero’s Nest is een klachtenreglement. Wanneer u dit wilt inzien kunt u hiervoor op kantoor terecht.

En heeft u toch een geschil met het kinderdagverblijf. En samen komt u er niet uit. Dan kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook als oudercommissie kunt u bij hun terecht.

Voor meer informatie:  www.degeschillencommissie.nl