Beleid

 

Ons kinderdagverblijf maakt een groot deel uit van de opvoeding van het kind. Tezamen met de ouders biedt KDV Calimero’s Nest een basis voor stabiliteit, zelfredzaamheid, eigenwaarde en sociale vaardigheden. Hierbij wordt altijd gekeken naar het kind als individu en wordt elk kind uniek benaderd. Het kinderdagverblijf Calimero’s Nest heeft als doel verantwoorde kinderopvang te voor zien door:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van persoonlijke competentie
  • Het bevorderen van sociale competentie
  • Het aanleren van normen en waarden.

Deze doelen worden in het Pedagogisch Beleidsplan concreet uitgewerkt en zijn zichtbaar in het praktijk.

Op het kinderdagverblijf is een uitgebreid beleidsplan aanwezig. Deze ligt ter inzage in de groepsruimte. Vraag één van onze medewerkers als u dit wilt lezen. Naast het beleidsplan wordt in Calimero’s Nest met een aantal protocollen gewerkt.

Hieronder volgen een paar punten uit het beleidsplan:

* Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk een thuissituatie na te bootsen waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
* Er is speel- en spelmateriaal voor elke leeftijd
* Er worden liedjes gezongen en verhaaltjes verteld.
* Knutselactiviteiten worden wel gestimuleerd maar zijn niet verplicht
* De kinderen worden zoveel mogelijk betrokkken bij allerhande huiselijke zaken zoals:boodschappen doen, tafeldekken, opruimen enz.